Najkorzystniejsza oferta na olej 10/11

Krypno, dn. 13.09.2010r.

Or.340 – 10/10

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym  na „Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę nr 3  złożoną przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowo Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk. W/w oferta została wybrana za ofertę najkorzystniejszą, ponieważ zawierała najniższą cenę i w związku z powyższym otrzymała maksymalną ilość punktów

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

 SETON Spółka jawna K.Cichocki, R. Matusiewicz

19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B,

96

2.

 „PLUS” Spółka jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, 15-521 Białystok-Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 58.

98

3.

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa

TRANSBUD EŁK Spółka z o.o.

ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

100

4.

P.T.H.U PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża

97

 

 

 

 

Informuje się, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem tj. po dniu 20.09.2010r. /art.94 ust.1 pkt 2/.

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-09-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-09-13

Data modyfikacji: 2010-09-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-09-13