Odpowiedzi 2 na zapytanie zakup koparki

Krypno, dn. 16.03.2010r.

 

 

Or. 340-3/10

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/odpowiedź na zapytania/

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

 

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić załączony do SIWZ wzór umowy, własnym wzorem umowy leasingu Wykonawcy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWUL) z jednoczesnym wprowadzeniem do umowy leasingu w formie załącznika zapisu zawartych we wzorze załączonym do SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody aby załączony wzór umowy do SIWZ  zastąpić wzorem  własnym Leasingodawcy. Jednakże informuje, iż na etapie podpisywania umowy będzie istniała możliwość wpisania ogólnych warunków umowy leasingu do umowy zgodnych ze SIWZ.

 

Zapytanie 2:

W jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia Zamawiający ubezpieczy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PZU SA.

 

Zapytanie 3:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu: „Termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek”. Nie jest dla nas jasny ten zapis, prosimy o wskazanie czy dotyczy on opłaty wstępnej w wysokości 20%, czy też innego rodzaju zapłaty?

Odpowiedź: Zapis tej treści został wykreślony ze SIWZ poprzez zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na ustanowienie zabezpieczenia transakcji w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź: Tak.

                                           Wójt Gminy Krypno

                                                                                                  Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-03-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-03-16

Data modyfikacji: 2010-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-03-16