Unieważnienie przetargu na żworowanie dróg

 

Krypno, dn. 27.01.2010r.

 

 

Or. 340 – 1/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

     

             Wójt Gminy Krypno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Równanie i żwirowanie dróg na terenie Gminy Krypno” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm./.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu, jednak cena tej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-01-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-01-27

Data modyfikacji: 2010-01-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-01-27