Zawiadomienie przetarg na kredyt

Krypno, dn. 26.07.2010r.

 

 

Or. 340 – 7/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

     

             Wójt Gminy Krypno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 800.000zł” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm./.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 1 w/w ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.

 

                                                                   

                                                                   Wójt Gminy Krypno

                                                                      Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-07-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-07-26

Data modyfikacji: 2010-07-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-07-26