Zmiana treści ogłoszenia na zakup ładowarki

Krypno, dn. 16.03.2010r.

 

Or. 340-3/10

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w związku ze zmianą SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.

 

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2010r. pod nr 53537-2010 poprzez wykreślenie zapisu w sekcji II: Przedmiot zamówienia II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: pkt. 4 tiret 3termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek.

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-03-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-03-16

Data modyfikacji: 2010-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-03-16