Zmiana traści SIWZ na zakup ładowarki

Krypno, dn. 16.03.2010r.

 

Or. 340 – 3/10

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na

 „Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

 

    

                      Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 z 2007roku, poz.1655 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.

Wójt Gminy Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10.03.2010r. Nr Or 340/10 poprzez wykreślenie zapisu w rozdziale III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.4 tiret 3termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek.

 

                                            Wójt Gminy Krypno

                                                                                                Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-03-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-03-16

Data modyfikacji: 2010-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-03-16