Ogłoszenie o 2zmianie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)  

 

Zmienia się treść załącznika nr 3 w pkt II

 

BYŁO

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.

W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej do poszczególnych składników mienia Zamawiającego.

  

JEST

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia.

W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ.

 

 

 

                                                                Wójt Gminy Krypno

                                                                 Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-07

Data modyfikacji: 2012-12-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-07