Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na kredyt

Numer ogłoszenia: 190198 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 188932 - 2012 data 05.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, fax. 085 7169035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał lub według zasad obowiązujących w banku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.03.2013r., a ostatniej 30.12.2020r.
  • W ogłoszeniu powinno być: Spłata kredytu nastąpi w 32 (trzydziestu dwóch) ratach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał lub według zasad obowiązujących w banku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.03.2013r., a ostatniej 30.12.2020r.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-06