Przetarg 2 ustny na działkę w Długołęce

WÓJT     GMINY    KRYPNO

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - działka  Nr 96 o powierzchni 0,14 ha położona w obrębie gruntów wsi Długołęka gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno, mienie gminne – nieużytek. Na terenie działki funkcjonowały wody stojące.

Posiada  KW  Nr BI1B/00164030/4. 

Cena wywoławcza  wynosi  8.960 zł.

Wadium w wysokości  500 zł. należy wpłacić w kasie urzędu gminy najpóźniej w dniu 09 marca  2012 roku lub na konto Nr 27807600010010508220000080 w PBS O/Krypno.

 

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 14 marca 2012 roku o godzinie 10:00 w lokalu  Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Postąpienie wynosi 100 zł.

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania ważnej przyczyny dotyczącej sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.



Wójt Gminy Krypno

Krypno, 2012-02-09

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-02-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-02-09

Data modyfikacji: 2012-02-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-02-09