Przetarg na działkę 162 w Długołęce

WÓJT     GMINY    KRYPNO

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./

Wójt  Gminy Krypno ogłasza w dniu 03 grudnia 2012 roku  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej - działka  Nr 162 o powierzchni 0,36 ha położona w obrębie gruntów wsi Długołęka gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno.

Posiada  KW  Nr BI1B/00164030/4. 

Cena wywoławcza  wynosi  34.200 zł.

Wadium w wysokości  3.400 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Krypno Nr konta 27807600010010508220000080 w PBS O/Krypno lub w kasie urzędu,  w terminie do dnia 03 stycznia 2013 roku.

 

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 08 stycznia 2013 roku o godzinie 10:00 w lokalu  Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

 

Postąpienie wynosi 400 zł.

 

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny .

Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.

 

 Wójt Gminy Krypno

Krypno, 2012-12-03

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-03

Data modyfikacji: 2012-12-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-03