Wezwanie do złożenia dodatkowych ofert

Or.271.5.2012

Krypno, dn. 27.09.2012r.

 

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno
Tel. 85/ 7169069, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

 

WEZWANIE

do złożenia ofert dodatkowych

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013”.

 

            W prowadzonym postępowaniu przetargowym na Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013, wpłynęły dwie oferty o takiej samej cenie brutto. W związku z powyższym działając na podstawie art.91 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759/ Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych niżej wymienionych Wykonawców:

- PLUS Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok- Zaścianki;

- ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock. Biuro Terenowe PetroProfit, 21-025 Niemce k/Lublina, ul. Przemysłowa 4.

  1. Zgodnie z art.91 ust.6 ustawy – Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.
  2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, w trwale zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być oznakowane jako „OFERTA DODATKOWA na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013” - Nie otwierać przed dniem 02 października 2012r. do godz. 1200  a także pieczęcią firmową. Opakowanie zawierające ofertę dodatkową powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
  3. Termin złożenia ofert dodatkowych: 02 października 2012r.  godzina 1145 ;
  4. Termin otwarcia ofert dodatkowych: 02 października 2012r. godz. 1200.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-09-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Data modyfikacji: 2012-09-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-09-27