Wyjaśnienia1 treści SIWZ na kredyt

                                                                                       Krypno, dn. 12.06.2012r.

 Or.271.3.2012   


Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona:
www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedź na zapytania

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754zł.


Na prośbę oferentów Zamawiający w załączeniu zamieszcza na stronie dodatkowe dokumenty:

1.       1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010r. (z uwzględnieniem  rozbicia na analitykę i syntetykę);

2.       2. Opinię RIO w sprawie wykonania budżetu za 2010r.;

3.       3. Informacje na temat zadłużenia kredytowego i leasingowego Gminy Krypno;

4.       4. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020 – uchwała RG XIV/75/2012 z 30.03.2012.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-12

Data modyfikacji: 2012-06-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-12