Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na drogi Peńskie

Krypno, dn. 15.05.2012r.

Or.271.2.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Peńskie ” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Zastawie 1/22, 16-070 Choroszcz.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Zastawie 1/22, 16-070 Choroszcz

 

100 pkt

2.

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz

ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki

 

88 pkt

3.

Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida

ul. Świerkowa 3, 16-070 Choroszcz

 

64 pkt

4.

KAR-TRANS Grzegorz Karwowski

Fasty ul. Rolna 5

46 pkt

5.

Firma Kaczanowski Jarosław Kaczanowski

ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk  Podlaski

33 pkt

6.

Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz

Popowo 9A, 19-200 Grajewo

88 pkt

 

Oferty wykluczone: 0

Oferty odrzucone: 0

 

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem fax-u tj. po dniu 21 maja 2012r.

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-05-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-05-15

Data modyfikacji: 2012-05-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-05-15