Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na kredyt

Krypno, dn. 22.06.2012r.

Or.271.3.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754zł ” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku

ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

 

100 pkt

2.

Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie ul. Grzybowska 53/57

Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

 

97 pkt

 

Oferty wykluczone: 0

Oferty odrzucone: 0

 

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem fax-u tj. po dniu 27 czerwca 2012r.

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                                         Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-22

Data modyfikacji: 2012-06-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-22