Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty olej

Krypno, dn. 12.10.2012r.

Or.271.6.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił jako kryterium wyboru oferty najniższą cenę całkowitą brutto oraz najwyższy oferowany upust. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższa liczbę punktów w obu kryteriach łącznie. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża.

 

100 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LTL” Spółka z o.o.

ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

 

93 pkt

 

Oferty wykluczone: 0

Oferty odrzucone: 0

 

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem fax-u tj. po dniu 18.10.2012r.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-10-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Data modyfikacji: 2012-10-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-10-12