Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenie

Krypno, dn. 13.12.2012r.

Or.271.7.2012

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/ 7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@wp.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił następujące kryteria:

dla części 1 zamówienia – najniższa cena 85%, klauzule dodatkowe – 15%; dla części 2 zamówienia – najniższa cena 100%.

          Najkorzystniejszą ofertę na Część 1 zamówienia złożył Wykonawca InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok. W powyższym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

81,25pkt

2.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

100pkt

 

          Najkorzystniejszą ofertę na Część 2 zamówienia złożyli następujący Wykonawca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok. W powyższym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku, ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

100pkt

2.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

76,34pkt

 

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu tj. po dniu 18 grudnia 2012r.

 Wójt Gminy Krypno

           Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-13

Data modyfikacji: 2012-12-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-13