Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na żwir

                                                                                                                                                                                                       Krypno, dn. 01.02.2012r.
Or.271.1.2012

                                                                                                 ZAWIADOMIENIE
                                                                                     o wyborze najkorzystniejszej oferty


           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: MAKAREX Mariusz Makarczuk-Jackowski, ul. Turowskiego 26, 15-621 Białystok.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr ofertyNazwa Wykonawcy Ocena punktowa oferty
1Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz
Popowo 9A, 19-200 Grajewo
81 pkt
2Firma Kaczanowski Jarosław Kaczanowski
ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk  Podlaski
90 pkt
3Firma Usługowo-Handlowa Waldemar Kulhawik
ul. St. Konarskiego 26, 16-300 Augustów
49 pkt
4MAKAREX Mariusz Makarczuk-Jackowski, ul. Turowskiego 26, 15-621 Białystok 100 pkt

 

 

 

 

 

 

 


Oferty wykluczone: 0
Oferty odrzucone: 0

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty tj. po dniu 12 lutego 2012r.


                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Krypno
                                                                                                                                                                                               Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-02-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Data modyfikacji: 2012-02-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-02-01