zmiana treści SIWZ na ubezpieczenie

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)  

 

1 . Zmienia  się treść punktu 24, który otrzymuje brzmienie:

 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ,
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

 Wzór  umowy stanowi załącznik nr 2

 

 

2. Zmieni się treść Załącznika Nr 1. 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-06

Data modyfikacji: 2012-12-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-06