zmiana ogłoszenia:przetarg wodno kanalizacyjny

 

 

                                                                        

 

                                                                                FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO   

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 267106-2012 z dnia 2012-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krypno Kościelne
Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja...
Termin składania ofert: 2012-08-09

Numer ogłoszenia: 281828 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267106 - 2012 data 24.07.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, fax. 085 7169035.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
·         W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11. ZADANIE 3. Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12. ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9..
·         W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9. ZADANIE 3. Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11. ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
·         W ogłoszeniu jest: Zadanie 3 - 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych); Zadanie 4 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych)..
·         W ogłoszeniu powinno być: Zadanie 3 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych); Zadanie 4 - 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych)..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
·         W ogłoszeniu jest: c) dla zadania 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200tys. zł; d) dla zadania 4 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys. zł..
·         W ogłoszeniu powinno być: c) dla zadania 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys. zł; d) dla zadania 4 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200tys. zł..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·         W ogłoszeniu jest: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krypno Krypno Kościelne 23B 19-111 Krypno pok. nr 3..
·         W ogłoszeniu powinno być: 13.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krypno Krypno Kościelne 23B 19-111 Krypno pok. nr 3..
Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

                                       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

                                                                                                     www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas-Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-07-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-08-02