Przetrag na działkę 31/2 Góra

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  KRYPNO

 

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 

 - działka  Nr 31/2 o powierzchni 0,13 ha położona w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno, zabudowana b. mieszkalnym, gospodarczymi stanowiących własność osób trzecich, działka przylega do drogi asfaltowej i znajduje się w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Posiada  KW  Nr BI1B/00163315/9.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań, z wyjątkiem nakładów w postaci budynków i budowli stanowiące własność osób trzecich.

Cena wywoławcza  wynosi  16.170 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  1.600 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 11 lutego 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno (liczy się data wpływu środków na konto).

Postąpienie wynosi 800 zł.

 

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 857169076.

 

Krypno Kościelne, 2016-01-15

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-01-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-01-15

Data modyfikacji: 2016-01-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-01-15