Przetarg na 3 działki w Morusach

 

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  KRYPNO

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 - działka  Nr 30 o pow. 0,11 ha położona w obrębie gruntów wsi Morusy gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno. Działka porośnięta drzewostanem leśnym, zakrzaczona, dojazd droga asfaltową, położona w kompleksie leśnym.

Nie posiada  księgi wieczystej. 

Cena wywoławcza  wynosi  2.550 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  250 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 04 kwietnia 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

Postąpienie wynosi 120 zł.

 

- działka  Nr 66 o pow. 0,23 ha położona w obrębie gruntów wsi Morusy gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno. Działka niezagospodarowana, stanowi nieużytek, zakrzaczona, duże różnice wysokości, dojazd drogą gruntową.

Nie posiada  księgi wieczystej. 

Cena wywoławcza  wynosi  9.200 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  920 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 04 kwietnia 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

Postąpienie wynosi 460 zł.

 

- działka  Nr 67 o pow. 0,12 ha położona w obrębie gruntów wsi Morusy gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno. Działka niezagospodarowana, stanowi nieużytek, zakrzaczona, w części zadrzewiona, dojazd do działki drogą gruntową i polną.

Nie posiada  księgi wieczystej. 

Cena wywoławcza  wynosi  5.480 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2016 roku o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  550 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 04 kwietnia 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

Postąpienie wynosi 275 zł.

Z osobami, które wygrają przetarg na sprzedaż działek  zostaną zawarte akty notarialne. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działek.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.

Wójt Gminy

Marek Stankiewicz

Krypno Kościelne 2016-03-07

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-03-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-03-07

Data modyfikacji: 2016-03-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-03-07