Przetarg3 na 2 działki Góra

 

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  KRYPNO

 

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 

 - działka  Nr 387/3 o powierzchni 0,0950 ha położona w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji,  dojazd drogą asfaltową i gruntową.

Posiada  KW  Nr BI1B/00163315/9.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza  wynosi  24.000 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  2.400 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 21 marca 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno (liczy się data wpływu środków na konto).

Postąpienie wynosi 1.200 zł.

 

- działka  Nr 387/4 o powierzchni 0,0950 ha położona w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji,  dojazd drogą asfaltową i gruntową.

Posiada  KW  Nr BI1B/00163315/9.

Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza  wynosi  24.000 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku o godz. 12:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie pokój nr 7.

Wadium w wysokości  2.400 zł. należy wpłacić najpóźniej w dniu 21 marca 2016 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno (liczy się data wpływu środków na konto).

Postąpienie wynosi 1.200 zł.

 

Z osobami, które wygrają przetarg na sprzedaż działek  zostaną zawarte akty notarialne. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działek.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 0857169076.

 

Krypno Kościelne, 2016-02-22

                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                 /-/ Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-02-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-02-22

Data modyfikacji: 2016-02-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-02-22