Zmiana1 SIWZ Góra-Morusy

 

Krypno Kościelne, dn. 28.06.2016r.

IN.271.3.2016

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B /Góra-Zygmunty/

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

I. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik Nr 7 do SIWZ (wzór umowy) § 3 ust.2 brzmiący:

„2)Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 104745 o długości 2565,77 – etap II – do dnia 31 sierpnia 2018r., z tym, że opracowanie dokumentacji należy wykonać do 30 kwietnia 2017r.”

zmienia się na:

„2)Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 104745 o długości 2565,77 – etap II – do dnia 31 lipca 2018r., z tym, że opracowanie dokumentacji należy wykonać do 30 kwietnia 2017r.”

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY KRYPNO

MAREK STANKIEWICZ

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-06-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-06-28

Data modyfikacji: 2016-06-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-06-28