Przetarg na sprzedarz 3 nieruchomości w Peńskich i Rudzie

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  KRYPNO

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza  w dniu 08 listopada 2018 roku publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 

- działka  Nr 560 o powierzchni 0,4044 ha położona w obrębie gruntów wsi Peńskie gmina Krypno.  

Działka stanowi własność gminy Krypno, posiada księgę wieczystą Nr KW BI1B/00164031/1  w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni piaszczystej.

Kształt działki nieregularny, brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Sposób użytkowania – tereny po byłym grzebowisku padłych zwierząt gospodarskich oraz nielegalnego składowiska śmieci, głębokie wykopy porośnięte roślinnością krzewami i drzewami samosiejkami nie stanowiącymi wartości tartacznej. Część drzew może być wykorzystana na opał.

Cena wywoławcza  działki do sprzedaży wynosi  7.481 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie.

Wadium w wysokości  380 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05 grudnia 2018 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

 

- działka  Nr 561 o powierzchni 2,5137 ha położona w obrębie gruntów wsi Peńskie gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno, posiada księgę wieczystą Nr KW BI1B/00164031/1  w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni piaszczystej.

Kształt działki nieregularny, brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Sposób użytkowania – tereny po byłym grzebowisku padłych zwierząt gospodarskich oraz nielegalnego składowiska śmieci, głębokie wykopy porośnięte roślinnością krzewami i drzewami samosiejkami nie stanowiącymi wartości tartacznej. Część drzew może być wykorzystana na opał.

Cena wywoławcza  działki do sprzedaży wynosi  34.689 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 11:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie.

Wadium w wysokości  1.750 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05 grudnia 2018 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

 

- działka  Nr 1058 o powierzchni 0,3008 ha położona w obrębie gruntów wsi Ruda gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno, posiada księgę wieczystą Nr KW BI1B/00164029/4  w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni piaszczystej.

Kształt działki zbliżony do prostokąta, brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Sposób użytkowania – nieużytki w związku z pozostałością po wyrobisku kruszywa, głębokie wykopy zalane wodą, porośnięte roślinnością wodną i krzewami samosiejkami. W obecnym stanie zagospodarowania działka nie nadaje się do wykorzystania rolniczego

Cena wywoławcza  działki do sprzedaży wynosi  3.098 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie.

Wadium w wysokości  160 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05 grudnia 2018 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

 

Z osobami, które wygrają przetarg na sprzedaż działek  zostaną zawarte akty notarialne. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę działki w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działek.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 85 7169033.

 

Krypno Kościelne 2018-11-08

Wójt Gminy Krypno

Marek Stannkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-11-08