Informacja o unieważnieniu postępowania odpady

Krypno Kościelne, dn. 20.11.2019 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

IN.271.5.2019

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno.” Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-11-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-11-20