Informacja o wyniku postępowania przetargowego odpady

Krypno, 04.12.2019 r.

IN.271.6.2019

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

  

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Termin płatności

Razem

1.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100 pkt

2.

 

 

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

 

59,27 pkt

 

40,00 pkt

 

99,27 pkt

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-12-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-12-04