Informacja o wyniku postępowania przetargowego olej

Krypno Kościelne, 18.12.2019 r.

IN.271.7.2019

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

P.T.H.U. PRYMA 1
Hanna Gosk
Al. Legionów 147F,
18-400 Łomża

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Razem

1.

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F,

18-400 Łomża

 

100,00 pkt

 

100 pkt

2.

 

 

P.H.U. Falko Oil

Krzysztof Falkowski

Białostoczek 19,

15-592 Białystok

 

98,85 pkt

 

98,85 pkt

3.

 

 

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn

ul. Szosa Baranowicka 58,

15-521 Białystok-Zaścianki

 

98,87 pkt

 

98,87 pkt

 

                                                                                                                                                              z up. WÓJTA

                                                                                                                                                              mgr Marian Magnuszewski
                                                                                                                                                            ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-12-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-12-18