Przetarg2 nieograniczony na działkę 1058 w Rudzie

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  KRYPNO

 

Wójt  Gminy Krypno ogłasza  w dniu 14 stycznia 2019 roku drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 

- działka  Nr 1058 o powierzchni 0,3008 ha położona w obrębie gruntów wsi Ruda gmina Krypno. 

Działka stanowi własność gminy Krypno, posiada księgę wieczystą Nr KW BI1B/00164029/4  w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni piaszczystej.

Kształt działki zbliżony do prostokąta, brak uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Sposób użytkowania – nieużytki w związku z pozostałością po wyrobisku kruszywa, głębokie wykopy zalane wodą, porośnięte roślinnością wodną i krzewami samosiejkami. W obecnym stanie zagospodarowania działka nie nadaje się do wykorzystania rolniczego

Cena wywoławcza  działki do sprzedaży wynosi  2.500 zł.

Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Krypnie.

Wadium w wysokości  130 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 11 lutego 2019 roku na konto Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 w PBS O/Krypno.

 

Z osobą, która wygra przetarg na sprzedaż działki  zostanie zawarty akt notarialny. Wpłacone wadium zostanie zaliczone  do ceny nabycia.

W przypadku nie zgłoszenia się ustalonego kandydata na nabywcę działki w celu  zawarcia umowy w kancelarii notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wójt  Gminy zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. 85 7169033.

 

Krypno Kościelne 2019-01-11

WÓJT GMINY KRYPNO

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-01-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-01-14