Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu OSP

 

Krypno Kościelne, dn. 17.06.2019r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

IN.271.2.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

 

 

           Wójt Gminy Krypno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krypno” zostało unieważnione na podstawie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U.2018.1986 z późn. zmianami/.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust.1 pkt 1 w/w ustawy – do wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu na składanie ofert, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu przetargowym termin składania ofert upływał w dniu 17 czerwca 2019 r. godz. 9.45. Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty w terminie wyznaczonym do składania ofert.

 

                                                                                                                                z up. WÓJTA

                                                                                                                                mgr Marian Magnuszewski

                                                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-06-17