Sprawozdanie finanowe GBP za 2021

 

 ZARZĄDZENIE NR 424/22

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2021 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 tj.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym, obejmujące:

1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku;

2) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.;

3) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2021r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Rogalska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym

Data wytworzenia: 2022-03-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-31