Informacja o braku zastrzeżeń do złożonej oferty

URZĄD GMINY KRYPNO

19-111 KRYPNO KOŚCIELNE 23B

Tel. 85/7169033, ugkrypno@podlaskie.pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Krypno Kościelne, 02.08.2022r.

 

I N F O R M A C J A

 

w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej

w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

 

      Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bajkach Zalesie, Bajki Zalesie 49 w dniu 18.07.2022r., spełnia warunki określone w art. 19a ust.1, ust.6, ust.7, ust.8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057).

      Zgodnie z art. 19a ust. 3-5 powołanej wyżej ustawy oferta była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

      Żaden z podmiotów nie wniósł uwag i zastrzeżeń dotyczących powyższej oferty.

 

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                       /-/ Marek Stankiewicz  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-02