Informacja o braku uwag i zastrzeżeń do złożonej oferty

URZĄD GMINY KRYPNO

19-111 KRYPNO KOŚCIELNE 23B

Tel. 85/7169033, ugkrypno@podlaskie.pl

                  _____________________________________________________________________________________________________________________

 

Krypno Kościelne, 21.07.2022r.

 

I N F O R M A C J A

 

w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej
w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

 

                Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krypnie Wielkim, Krypno Wielkie 9 w dniu 11.07.2022r., spełnia warunki określone w art. 19a ust.1, ust.6, ust.7, ust.8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057).

                 Zgodnie z art. 19a ust. 3-5 powołanej wyżej ustawy oferta była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

                   Żaden z podmiotów nie wniósł uwag i zastrzeżeń dotyczących powyższej oferty.

 

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                    /-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-21