Obwieszczenie IN. 6733.1.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 01.03.2022 r.  

Znak:IN.6733.1.2022

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.  ), o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na zmianie sposobu użytkowania  budynku szkoły na budynek mieszkalny wraz z przebudowa i częściową rozbiórką na części działki o nr ewid. 386 obręb Góra, gmina Krypno.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

                                                                                                                           Wójt
                                                                                                                               Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-01