Obwieszczenie Wójta Gminy Krypno IN.6733.14.2021

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 03.01.2022 r.  

Znak:IN.6733.14.2021

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  doziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  nn-0,4kV na działkach o nr ewid.  geod. 476/2, 502, 531/2, 564/2, 562  obręb Ruda, gmina  Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B (poniedziałek – piątek w godz. 730-1530)

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-01-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-05