Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie IN.6733.4.2022.MS

                                                                                            Krypno Kościelne, dn. 08.12.2022 r.

           Urząd Gminy Krypno
          Krypno Kościelne 23 B
  19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-10-93-143 R.000542304

Znak:IN.6733.4.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2022r. poz. 2000 ) oraz art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503  ),  o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na  budowie budynku sanitarnego wraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu na działkach  o nr ewid. 1191 , 1188  obręb Góra,  gmina Krypno.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 
                                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                                        mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-12-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-09