Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie IN.6733.6.2022.MS

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 21.09.2022 r.  

Znak:IN.6733.6.2022.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r., poz. 735 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie doziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN oraz budowie napowietrznej kablowej sieci energetycznej oświetleniowej nN   na    działkach  o nr ewid. geod. 2/1,  132,  133,  140,  474 obręb Peńskie,   gmina  Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-09-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-09-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-09-21