Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie IN.6733.7.2022.MS

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 06.12.2022 r.  

Znak:IN.6733.7.2022.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022r., poz. 2000 ) o zakończeniu  postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  rozbudowie świetlicy wiejskiej na działce  o nr ewid. 183/1 obręb Kruszyn, gmina  Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                  Z up. WÓJTA

                                                                                                                                                   Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-06