Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Obwieszczenie
Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 358, obr. 0014 Zastocze, gm. Krypno, pow. moniecki, woj. podlaskie, stanowiącej teren zamknięty kolejowy

 

Plik w załączeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Z up.Wojewody Podlaskiego Andrzej Ambrożko - Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2022-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-04