Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie IN.6733.15.2021

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 19.01.2022 r.  

Znak:IN.6733.15.2021

 

Obwieszczenie

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Knyszyn z liniami kablowymi WN i Sn wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 72/16 obręb Zastocze, gmina Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B (poniedziałek – piątek w godz. 730-1530)

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.
 

                                                                                                                       z up. WÓJTA
                                                                                                                             mgr Marian Magnuszewski
                                                                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-01-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-19