Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania IN.6733.2.2022.MS

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 21.03.2022 r.  

Znak:IN.6733.2.2022.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi, polegającej na wykonaniu otworu drzwiowego i schodów zewnętrznych na części działek  nr ewid. 540/1 , 539/4 obręb Długołęka, gmina Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B (poniedziałek – piątek w godz. 730-1530)

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                       Wójt
                                                                                       Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-03-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-22