Obwieszczenie Wójta Gminy Krypnow sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                            Krypno Kościelne, dn. 15.11.2022 r.

Znak:IN.6733.7.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 183/1 obręb Kruszyn, gmina Krypno.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu, w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

                                                                                                                   Wójt
                                                                                                                   mgr. Marek Stankiewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-11-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-15