Powiadomienie IN.7012.1.2022.MS o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krypno na lata 2022 -2036.

Krypno Kościelne, dn. 25.08.2022 r.

Wójt  Gminy Krypno                                                    

19-111 Krypno Kościelne 23B

Znak:IN.7012.1.2022.MS

 

POWIADOMIENIE

     Wójt Gminy Krypno w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne  ( Dz. U. z 2022r. poz. 1385) powiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie  Kościelnym  23B, pokój nr 5, projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krypno na lata 2022 -2036.

    Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zapotrzebowaniem w ciepło, energie elektryczną  i paliwa gazowe na obszarze gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w okresie wyłożenia do publicznego  wglądu, w terminie jego wyłożenia tj. w okresie 21 dni , w terminie od 25 sierpnia  2022r. do 14 września 2022r.

    Rada Gminy Krypno uchwali założenia do planu zapotrzebowania w ciepło, energie elektryczną  i paliwa gazowe, rozpatrując  jednocześnie wnioski, zastrzeżenia  i uwagi zgłoszone  w czasie  wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.   

                                                                         Wójt
                                                                                    mgr. Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-25