Protokół sporządzony w dniu 26 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia II publicznego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej Nr 386 o pow. 1 ha położonej w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno.

P R O T O K Ó Ł

sporządzony w dniu przetargu pisemnego nieograniczonego 26 października 2022 roku o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Krypnie w sprawie rozstrzygnięcia II publicznego na sprzedaż nieruchomości gminnej Nr 386 o pow. 1 ha położonej w obrębie gruntów wsi Góra gmina Krypno.

Komisja w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji – Łukasz Lipiński,
  2. Członek komisji – Aneta Kupiec,
  3. Członek komisji – Beata Giełda,

stwierdza, że zgodnie z ogłoszonym przetargiem w dniu 21 września 2022 roku, do dnia 24 października 2022 roku, nie zostało wpłacone wadium na konto wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że publiczny przetarg nie odbył się.

 

Podpisy komisji:

  1. Łukasz Lipiński
  2. Aneta Kupiec
  3. Beata Giełda

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-10-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-26