Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2022 - popularyzacja kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 394/2022
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. – popularyzacja kultury fizycznej.

            Na podstawie § 12 uchwały XXVIII/177/21 Rady Gminy Krypno z dnia 09 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. – popularyzacja kultury fizycznej powołuję komisję w następującym składzie:

1) Przedstawiciele Wójta Gminy – Joanna Wojno, Agnieszka Powichrowska

2) Przedstawiciel Rady Gminy – Iwona Lipińska,

3) Przedstawiciele organizacji – Danuta Bierdzio (KGW),

4) Przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych – Marta Milewicka-Roszkowska (GOPS), Iwona Kobeszko (ZSzP)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt
                                                                                                 Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-01-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-25