Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonych planów urzadzenia lasów

Krypno Kościelne, dnia 06.06.2022 r.

Wójt Gminy Krypno                                    
19-111 Krypno Kościelne 23B
Znak: IN.6162.1.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach 06.06.2022r. – 04.08.2022r. w Urzędzie Gminy Krypno w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu, zostaną  wyłożone do publicznego wglądu  projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Jednocześnie informuję, że:

  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 15.04.2022 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami LS, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych LS).

 

                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                               mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-06-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-06-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-06-06