Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego IN.6733.3.2022.MS

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 28.03.2022 r.  

Znak:IN.6733.3.2022.MS

 

 

 

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1 , 852/1 obręb Długołęka, gmina Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B (poniedziałek – piątek w godz. 730-1530)

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                              Wójt
                                                                                                                   Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-03-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-28