Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie IN.6733.1.2023.MS

                                                                                            Krypno Kościelne, dn. 01.03.2023 r.

Znak:IN.6733.1.2023.MS

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2022r. poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2022 r. poz.  503 ze zm.  ),  o wszczęciu postępowania, na wniosek:

.................................................................................

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach  o nr ewid. 831/3, 831/2, 831/1, 402/5, 402/4  obręb Góra,   gmina  Krypno.

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

 

                                                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                                                   Marian Magnuszewski

                                                                                                                                   Zastępca Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-03-01