Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie IN.6733.1.2023.MS

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 20.03.2023 r.  

Znak:IN.6733.1.2023.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022r., poz. 2000 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach  o nr ewid. 831/3, 831/2, 831/1, 402/5, 402/4  obręb Góra,   gmina  Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-03-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-03-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-03-20