Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie IN.6733.4.2022.MS

                                                                                            Krypno Kościelne, dn. 12.01.2023 r.

Znak:IN.6733.4.2022.MS

 

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022r., poz. 2000 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  budowie budynku sanitarnego wraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu na działkach  o nr ewid. 1191 , 1188  obręb Góra,   gmina  Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                       mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-12