Ogloszenie rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w Gminie Krypno w 2023r.

 

      Wójt  Gminy  Krypno  informuje,  że  w  wyniku  ogłoszonego  w dniu  02 stycznia 2023r. i przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. zostały wybrane nst. oferty:

 

- w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrana została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” Krypno z siedzibą w Krypnie Kościelnym 48, 19-111 Krypno Kościelne, przyznana kwota 130.000,00 zł

 

- w sferze zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt wybrana została oferta złożona przez Fundację Schronisko CYGANOWO, ul. Mickiewicza 44, 16-500 Sejny, przyznana kwota 79.992,00 zł

 

      Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zlecających realizację poszczególnych zadań publicznych zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Krypno a Oferentami.

 
 

Krypno Kościelne, dnia 25 stycznia 2023r.

                                                                                                             

                                                                                                           Wójt

                                                                                                          Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-26